Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

Τμήμα Νομικής


Τομέας Α' Ιδιωτικού Δικαίου

 • Διονυσία Καλλινίκου - Καθηγήτρια
 • Ιωάννης Καράκωστας - Καθηγητής
 • Παναγιώτης Παπανικολάου - Καθηγητής
 • Αθανάσιος Παπαχρίστου - Καθηγητής
 • Βασίλειος Βάθης - Αναπλ. Καθηγητής
 • Δήμητρα Παπαδοπούλου - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κλεάνθης Ρούσσος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Μιχαήλ Αυγουστιανάκης - Επίκ. Καθηγητής
 • Ευγενία Δακορώνια - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Δημήτριος Λιάππης - Επίκ. Καθηγητής
 • Παρασκευή Παπαρσενίου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Χριστίνα Σταμπέλου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Αριστείδης Χιωτέλλης - Επίκ. Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Χριστοδούλου - Επίκ. Καθηγητής
 • Γεώργιος Γεωργιάδης - Λέκτορας
 • Κωνσταντίνος Καραγιάννης - Λέκτορας
 • Αντώνιος Καραμπατζός - Λέκτορας
 • Ιωάννα Κονδύλη - Λέκτορας
 • Γεώργιος Λέκκας - Λέκτορας
 • Θεόδωρος Λύτρας - Λέκτορας
 • Γεώργιος Μεντής - Λέκτορας
 • Παναγιώτης Νικολόπουλος - Λέκτορας *
 • Ελισάβετ Οικονομίδου-Πούλου - Λέκτορας
 • Ζαφείριος Τσολακίδης - Λέκτορας *

Τομέας Β' Ιδιωτικού Δικαίου

 • Νικόλαος Κλαμαρής - Καθηγητής
 • Γεώργιος Λεβέντης - Καθηγητής
 • Ευάγγελος Περάκης - Καθηγητής
 • Δημήτριος Τζουγανάτος - Καθηγητής
 • Δημήτριος-Σπυρίδων Τραυλός-Τζανετάτος - Καθηγητής
 • Γεώργιος Μιχαλόπουλος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Γεώργιος Ορφανίδης - Αναπλ. Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου - Αναπλ. Καθηγητής
 • Ηλίας Σουφλερός - Αναπλ. Καθηγητής
 • Γαρυφαλιά Αθανασίου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Αλεξάνδρα Μικρουλέα - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Στέφανος-Σπυρίδων Πανταζόπουλος - Επίκ. Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος - Επίκ. Καθηγητής
 • Γεώργιος Σωτηρόπουλος - Επίκ. Καθηγητής
 • Φλώρα Τριανταφύλλου-Αλμπανίδου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Δημήτριος Τσικρικάς - Επίκ. Καθηγητής
 • Νικόλαος Βερβεσός - Λέκτορας *
 • Ιωάννης Δεληκωστόπουλος - Λέκτορας
 • Νικόλαος Κατηφόρης - Λέκτορας
 • Χριστίνα Λιβαδά - Λέκτορας *
 • Εμμανουήλ Μαστρομανώλης - Λέκτορας
 • Κωνσταντίνος Μπακόπουλος - Λέκτορας
 • Κωνσταντίνα Μπέτζιού-Κάμτσιου - Λέκτορας
 • Γεώργιος Σινανίδης - Λέκτορας
 • Δημήτριος Χριστοδούλου - Λέκτορας
 • Χρήστος Χρυσάνθης - Λέκτορας

Τομέας Δημοσίου Δικαίου

 • Νικόλαος-Μιχαήλ Αλιβιζάτος - Καθηγητής
 • Ανδρέας Δημητρόπουλος - Καθηγητής
 • Ιωάννης Δρόσος - Καθηγητής
 • Ιουλία Ηλιοπούλου-Στράγγα - Καθηγήτρια
 • Κωνσταντίνος Κρεμαλής - Καθηγητής
 • Παναγιώτης Λαζαράτος  - Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Μαυριάς - Καθηγητής
 • Αντώνιος Παντελής - Καθηγητής
 • Προκόπιος Παυλόπουλος - Καθηγητής **
 • Γλυκερία Σιούτη - Καθηγήτρια
 • Φίλιππος Σπυρόπουλος - Καθηγητής
 • Σπυρίδων Φλογαΐτης - Καθηγητής
 • Θεόδωρος Φορτσάκης - Καθηγητής
 • Σταύρος Τσακυράκης - Αναπλ. Καθηγητής
 • Θεοδώρα Αντωνίου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Σπυρίδων Βλαχόπουλος - Επίκ. Καθηγητής
 • Γεώργιος Γεραπετρίτης - Επίκ. Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος - Επίκ. Καθηγητής
 • Γεώργιος Δελλής - Επίκ. Καθηγητής
 • Παύλος-Μιχαήλ Ευστρατίου - Επίκ. Καθηγητής
 • Ζωή Παπαϊωάννου-Παπαθανασίου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Καμίνης - Επίκ. Καθηγητής **
 • Βασίλειος Κονδύλης - Λέκτορας
 • Παρασκευή Μουζουράκη - Λέκτορας

Τομέας Ποινικών Επιστημών

 • Λεωνίδας Κοτσαλής - Καθηγητής
 • Νέστωρ Κουράκης - Καθηγητής
 • Χρίστος Μυλωνόπουλος - Καθηγητής
 • Ηλίας Αναγνωστόπουλος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Ιωάννης Γιαννίδης - Αναπλ. Καθηγητής
 • Δημήτρης Κιούπης - Επίκ. Καθηγητής
 • Μαρία Κρανιδιώτη - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Νίκος Λίβος - Επίκ. Καθηγητής
 • Αντώνια-Ιόλη Τζαννετάκη - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Γιώργος Τριανταφύλλου - Επίκ. Καθηγητής
 • Ιωάννης Ανδρουλάκης - Λέκτορας *
 • Αλέξανδρος Δημάκης - Λέκτορας
 • Νικόλαος Δημητράτος - Λέκτορας
 • Αγλαΐα (Άγκυ) Λιούρδη - Λέκτορας
 • Ευστράτιος Παπαθανασόπουλος - Λέκτορας
 • Αριστομένης Τζανετής - Λέκτορας

Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου

 • Ιουλία Βελισσαροπούλου–Καράκωστα - Καθηγήτρια
 • Ιωάννης Κονιδάρης - Καθηγητής
 • Παύλος Σούρλας - Καθηγητής
 • Καλλιόπη Μπουρδάρα - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου - Αναπλ. Καθηγητής
 • Ελευθερία Παπαγιάννη - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Βασιλική Λεονταρίτου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Ανδρέας Χέλμης - Επίκ. Καθηγητής
 • Φίλιππος Βασιλόγιαννης - Λέκτορας
 • Βασίλης Βουτσάκης - Λέκτορας
 • Γεώργιος Γιαννόπουλος - Λέκτορας
 • Αθηνά Δημοπούλου - Λέκτορας
 • Ελένη Ρεθυμιωτάκη - Λέκτορας

Τομέας Διεθνών Σπουδών

 • Σπυρίδων Βρέλλης - Καθηγητής
 • Άγγελος Γιόκαρης - Καθηγητής
 • Αντώνιος Μπρεδήμας - Καθηγητής
 • Χαράλαμπος Παμπούκης - Καθηγητής **
 • Νικόλαος Σκανδάμης - Καθηγητής
 • Ελένη Διβάνη - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Ελένη Μουσταϊρα - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Φωτεινή Παζαρτζή - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Αλέξανδρος–Λίνος Σισιλιάνος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Βασίλειος Χριστιανός - Αναπλ. Καθηγητής
 • Μαρία Γαβουνέλη - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Χρυσαφώ Τσούκα - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Μεταξία Κουσκουνά - Λέκτορας
 • Γεώργιος Κυριακόπουλος - Λέκτορας *
 • Ρεβέκκα-Εμμανουέλλα Παπαδοπούλου - Λέκτορας


Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

 • Βαρουφάκης Ιωάννης - Καθηγητής
 • Δρουκόπουλος Βασίλειος - Καθηγητής
 • Στουρνάρας Ιωάννης - Καθηγητής
 • Παπανδρέου Ανδρέας - Αναπλ. Καθηγητής
 • Παπαπέτρου Ευαγγελία - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Χορταρέας Γιώργος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Αθανασίου Εμμανουήλ - Επίκ. Καθηγητής
 • Αργείτης Γιώργος - Επίκ. Καθηγητής
 • Θεοχαράκης Νικόλαος - Επίκ. Καθηγητής
 • Καπλάνογλου Γεωργία - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Μανιάτης Αθανάσιος - Επίκ. Καθηγητής
 • Κουντούρης Εμμανουήλ - Λέκτορας

Τομέας Ανάπτυξης και Διεθνούς Οικονομικής

 • Γιαννίτσης Αναστάσιος - Καθηγητής
 • Κατσέλη Λούκα - Καθηγήτρια **
 • Πετράκης Παναγιώτης - Καθηγητής
 • Σαρρής Αλέξανδρος - Καθηγητής
 • Μπαρτζώκας Αντώνης - Αναπλ. Καθηγητής
 • Τσιπούρη Ελένη - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Κωστελέτου Νικολίνα - Επίκ. Καθηγήτρια

Τομέας Οικονομίας, Πολιτικής και Κράτους

 • Δαλαμάγκας Βασίλειος - Καθηγητής
 • Μέργος Γεώργιος - Καθηγητής
 • Παπαδήμος Λουκάς - Καθηγητής **
 • Παπαδάκης Ιωάννης - Αναπλ. Καθηγητής **
 • Χαριτάκης Νικόλαος - Επίκ. Καθηγητής

Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής

 • Αλεξάκης Παναγιώτης - Καθηγητής
 • Θωμαδάκης Σταύρος - Καθηγητής
 • Μυλωνάς Νικόλαος - Καθηγητής
 • Ξανθάκης Εμμανουήλ - Καθηγητής
 • Πιτέλης Χρήστος - Καθηγητής
 • Ηρειώτης Νικόλαος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Καινούργιος Δημήτριος - Επίκ. Καθηγητής
 • Φραγκουδάκη Αλεξάνδρα - Λέκτορας

Τομέας Φιλοσοφίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών - Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας

 • Κωστής Κωνσταντίνος - Καθηγητής
 • Ράπανος Βασίλειος - Καθηγητής
 • Τσακαλωτός Ευκλείδης - Καθηγητής
 • Ψαλιδόπουλος Μιχάλης - Καθηγητής
 • Μπουρνόβα Ευγενία - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Ρηγίνος Μιχάλης - Αναπλ. Καθηγητής

Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής

 • Δημητρίου Ιωάννης - Καθηγητής
 • Πεντζαρόπουλος Γεώργιος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Κορκοτσίδης Αναστάσιος - Επίκ. Καθηγητής
 • Κώτσιος Στυλιανός - Επίκ. Καθηγητής
 • Λεβεντίδης Ιωάννης - Επίκ. Καθηγητής

Τομέας Ποσοτικών Μεθόδων - Στατιστικής και Οικονομετρίας

 • Γκιώκας Δημήτριος - Καθηγητής
 • Δονάτος Γεώργιος - Καθηγητής
 • Μόσχος Δημήτριος - Καθηγητής
 • Μεϊντάνης Σίμος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Μπασιάκος Ιωάννης - Επίκ. Καθηγητής
 • Βιολέττα Δάλλα - Λέκτορας


Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης


Τομέας Πολιτικής Επιστήμης

 • Νικηφόρος Διαμαντούρος - Καθηγητής **
 • Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης - Καθηγητής
 • Χρήστος Λυριντζής - Καθηγητής
 • Γεώργιος Θ. Μαυρογορδάτος - Καθηγητής
 • Μαρία Παντελίδου-Μαλούτα - Καθηγήτρια
 • Μιχαήλ Σπουρδαλάκης - Καθηγητής
 • Περικλής Βαλλιάνος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Παντελής Λέκκας - Αναπλ. Καθηγητής
 • Γρηγόριος Μολύβας - Αναπλ. Καθηγητής
 • Δημήτριος Α. Σωτηρόπουλος - Αναπλ. Καθηγητής

Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας

 • Γεράσιμος Κουζέλης - Καθηγητής
 • Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης - Καθηγητής
 • Ηλίας Νικολακόπουλος - Καθηγητής
 • Κύρκος Δοξιάδης - Αναπλ. Καθηγητής
 • Νάσια Γιακωβάκη - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Ιωάννα Λ. Καυταντζόγλου - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Παναγιώτης-Γεώργιος Παναγιωτόπουλος - Λέκτορας

Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

 • Ιωάννης Γ. Βαληνάκης - Καθηγητής
 • Χαριτίνη Δίπλα - Καθηγήτρια
 • Παναγιώτης Κ. Ιωακειμίδης - Καθηγητής
 • Ναπολέων Μαραβέγιας - Καθηγητής
 • Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης - Καθηγητής
 • Λουκάς Τσούκαλης - Καθηγητής
 • Αντώνιος Κόντης - Αναπλ. Καθηγητής
 • Κωνσταντίνος Υφαντής - Αναπλ. Καθηγητής
 • Πάρις Βαρβαρούσης - Επίκ. Καθηγητής
 • Σουζάννα Βέρνυ - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Εμμανουέλα Δούση - Επίκ. Καθηγήτρια
 • Εκάβη Αθανασοπούλου - Λέκτορας
 • Νικόλαος Κουτσιαράς - Λέκτορας

Τομέας Διοικητικής Επιστήμης

 • Αντώνιος Μακρυδημήτρης - Καθηγητής
 • Καλλιόπη Σπανού - Καθηγήτρια
 • Γεώργιος Σωτηρέλης - Καθηγητής
 • Ιωάννης Ν. Υφαντόπουλος - Καθηγητής
 • Χαράλαμπος Χρυσανθάκης - Καθηγητής
 • Γεωργία Γιαννακούρου - Αναπλ. Καθηγήτρια
 • Γιάννης Α. Τασόπουλος - Αναπλ. Καθηγητής
 • Νικόλαος-Κομνηνός Χλέπας - Αναπλ. Καθηγητής
 • Αλέξιος Μητρόπουλος - Επίκ. Καθηγητής
 • Χαράλαμπος Κουταλάκης - Λέκτορας

 

* Έχει εκλεγεί από τα  καταστατικά όργανα του Τμήματος και τελεί υπό διορισμό.

** Σε αναστολή καθηκόντων.