Νέα

Περισσότερα »


Αρχική Σελίδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

16 Μαΐου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 23 Μαΐου και τη Δευτέρα, 26 Μαΐου τρέχοντος έτους δε θα διεξαχθούν μαθήματα στο κτήριο Μ.Θ.Ε. της Σχολής Ο.Π.Ε., λόγω της διεξαγωγής των εκλογών.

Εκ της Κοσμητείας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

15 Μαΐου 2014

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 19 Μαΐου τρέχοντος έτους δε θα διεξαχθούν μαθήματα στο κτήριο Μ.Θ.Ε. της Σχολής Ο.Π.Ε., λόγω της διεξαγωγής των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.

Εκ της Κοσμητείας

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

8 Νοεμβρίου 2013

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη συνεδρίαση της Συγκλήτου που έλαβε χώρα σήμερα, 8 Νοεμβρίου 2013, αποφασίστηκε να μην ξεκινήσει η εκπαιδευτική διαδικασία έως ότου παρασχεθεί ως προσωπικό ασφαλείας ικανός αριθμός διοικητικών υπαλλήλων.

Νεότερη ανακοίνωση θα κοινοποιηθεί το απόγευμα της Δευτέρας, 11 Νοεμβρίου 2013.

Εκ της Κοσμητείας


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Απόφαση Συγκλήτου 8/11/2013

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

προς Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων του ΕΚΠΑ για την καταρράκωση του κύρους και τη συρρίκνωση του Ιδρύματος.


Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευμάτων,

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

Με αγωνία παρακολουθούμε την καθημερινή πλέον καταρράκωση του κύρους και τη συρρίκνωση του Πανεπιστημίου μας. Θλιβόμαστε βαθειά για τους φοιτητές μας και ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόμενους, για τους συναδέλφους μας και για τους διοικητικούς συνεργάτες μας. Είναι προφανές ότι το Πανεπιστήμιό μας δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή του αν αφαιρεθούν, με τον τρόπο που προωθείται, 498 διοικητικοί υπάλληλοί του από τους 1.316 που διαθέτει συνολικά. Είναι εξαιρετικά επείγον να εξευρεθεί ρεαλιστική λύση στο θέμα αυτό. Επείγουσα όμως είναι και η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών, η έναρξη του διδακτικού έργου και η διεκπεραίωση κρίσιμων για το ίδρυμα θεμάτων οικονομικής φύσης, προβλήματα τα οποία το Πανεπιστήμιό μας πρέπει άμεσα και επιτακτικά να αντιμετωπίσει.


Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει, προς όφελος του Πανεπιστημίου και του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα, να βρουν διαύλους συνεννόησης και διαλόγου και να προχωρήσουν στους αναγκαίους συμβιβασμούς για τη διαθεσιμότητα του διοικητικού  προσωπικού, χωρίς δογματισμούς και προσφυγή σε εύκολες, αλλά καταστροφικές επιλογές. Συνεπώς:

Α. Ζητούμε στο διάλογο αυτό να ληφθούν υπόψη κριτήρια τα οποία βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία, όπως:
α) Ο αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι σήμερα είναι αποσπασμένοι σε διάφορους άλλους δημόσιους φορείς, όπως υπουργεία, οργανισμούς, άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης και επομένως δεν υπηρετούν στο ΕΚΠΑ, ενώ συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των υπαλλήλων του. Οι υπάλληλοι αυτοί θα μπορούσαν να ενταχθούν, μέσω της κινητικότητας, στους φορείς όπου υπηρετούν.
β) Ο αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών πλην όμως εργάζονται σταθερά σε άλλους ιδιωτικούς φορείς και επομένως δεν υπηρετούν στο ΕΚΠΑ, ενώ συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των υπαλλήλων του.
γ) Ο αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς που δεν έχουν σχέση ή έχουν έμμεση μόνο σχέση με το Πανεπιστήμιο, ενώ συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των υπαλλήλων του. Οι υπάλληλοι αυτοί θα μπορούσαν να ενταχθούν, μέσω της κινητικότητας, στους φορείς όπου ήδη υπηρετούν.
δ) Οι διοικητικοί υπάλληλοι για τους οποίους θα επιβεβαιωθεί ότι αδικαιολόγητα δεν εμφανίζονται στην υπηρεσία τους και επομένως, στην πραγματικότητα έχουν παύσει να υπηρετούν στο ΕΚΠΑ, ενώ συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των υπαλλήλων του.
ε) Οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι τελούν σε καθεστώς πειθαρχικής δίωξης για σοβαρά παραπτώματα.
στ) Ο αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι ουσιαστικά απασχολούνται με καθήκοντα που δεν αφορούν αμιγώς το διοικητικό έργο και ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα να ενταχθούν σε άλλη κατηγορία προσωπικού. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν θα πρέπει να προσμετρώνται στον αριθμό των
διοικητικών υπαλλήλων.
ζ) Οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μέχρι τέλους του 2013, του 2014 και του 2015, για τους οποίους θα μπορούσε νομοθετικά να ρυθμιστεί η δυνατότητα του ΕΚΠΑ, από ιδίους πόρους, να τους καταβάλει τη διαφορά μισθού, αν τεθούν σε διαθεσιμότητα, με χορήγηση εξαγοράς
συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τα χρόνια αυτά.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες υπολογίζεται ότι αριθμούν περί τους 400.


Β. Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας:
α) να αιτιολογήσει την επιλογή του να εντάξει το ΕΚΠΑ στη διαδικασία διαθεσιμότητας και μάλιστα σε τόσο υπερβολικό βαθμό και να εκθέσει τα κριτήρια για την επιλογή των συγκεκριμένων κατηγοριών και αριθμών διοικητικών υπαλλήλων που ζητά να περιληφθούν σε αυτή,
β) να μην επιμείνει σε λύσεις «οριζόντιας» περικοπής διοικητικών υπαλλήλων, οι οποίες θα επιφέρουν μη αναστρέψιμες και σοβαρές βλάβες για το ίδρυμα,
γ) να παράσχει επιπλέον χρόνο διαλόγου, με αναστολή της εφαρμογής των μέτρων για μικρό διάστημα, διότι τώρα προέχει η άμεση και ομαλή επαναλειτουργία του Πανεπιστημίου,
δ) να αποφύγει πολιτικές αυταρχικών λύσεων, σεβόμενο το δικαίωμα απεργίας των εργαζομένων και απέχοντας από την απειλή επιβολής κυρώσεων αμφιβόλου συνταγματικότητας,
ε) να αναθεωρήσει τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό διοικητικών υπαλλήλων που εντάσσονται στη διαθεσιμότητα (περίπου το 40%), αν τελικά αυτή αιτιολογηθεί, και να υιοθετήσει τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, λαμβάνοντας μέριμνα για όσους υπαλλήλους του υπηρετούν σε άλλους φορείς, να ενταχθούν, μέσω της κινητικότητας, στους φορείς αυτούς, καθώς και για όσους υπαλλήλους του συνταξιοδοτούνται μέχρι το 2015 να εφαρμοστούν οι όροι που αναφέραμε.


Θεόδωρος Λιακάκος (Αντιπρύτανης), Θωμάς Σφηκόπουλος (Αντιπρύτανης), Μάριος Μπέζγος (Κοσμήτωρ Θεολογικής Σχολής), Μιχαήλ Τσινισιζέλης (Κοσμήτωρ Σχολής (πρώην Ν.Ο.Π.Ε.), Θεόδωρος Φορτσάκης (Πρόεδρος Τμήματος Νομικής), Χαράλαμπος Χρυσανθάκης (Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης), Βελουδία Σιδέρη Παπαδοπούλου (Πρόεδρος Τμήματος Θεολογίας), Απόστολος Νικολαΐδης (Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας), Γεώργιος Βουγιουκλάκης (Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Οδοντιατρικής), Γεράσιμος Μπονάτσος (Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής), Αλέξιος Λέανδρος Σκαλτσούνης (Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής), Νικόλαος Μαλιάρας (Πρόεδρος Τμήματος Μουσικών Σπουδών), Γεώργιος Τόμπρας (Πρόεδρος Τμήματος Φυσικής), Ιωάννης Εμμανουήλ (Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών), Αντώνιος Καλοκαιρινός (Πρόεδρος Τμήματος Χημείας), Μιχαήλ Σταματάκης (Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), Ιωάννης  Σταυρακάκης (Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών), Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος (Πρόεδρος Τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε.).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Ανοικτή επιστολή


ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς όλα τα μέλη ΔΕΠ, το προσωπικό και τους φοιτητές της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε

Σας εφιστούμε την προσοχή καθώς έχει παρατηρηθεί κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων κλοπών εντός του κτηρίου Μ.Θ.Ε. από άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με τη Σχολή.

Παρακαλείσθε να λαμβάνετε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να αναφέρετε τυχόν συμβάντα στους φύλακες του κτηρίου.

Επιπλέον, παρακαλούνται οι διδάσκοντες να ενημερώσουν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της Σχολής έτσι ώστε να αποφευχθούν νέα κρούσματα.

Εκ του Κοσμήτορος


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2012

Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι,

στο πλαίσιο της διαχείρισης πόρων για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης των μελών ΔΕΠ της Σχολής μας θα ήθελα να σας γνωστοποιήσω ότι συχνώς παρατηρείται σε εγκεκριμένες δαπάνες τα παραστατικά που κατατίθενται για τη χρηματοδότηση των σχετικών δαπανών (διαμονής, μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης* κ.λπ.) είτε να έχουν ελλείψεις, είτε να είναι διαφορετικής μορφής από αυτά που απαιτούνται από το θεσμικό-κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να δημιουργείται πρόβλημα στην απόδοση των δαπανών και ως εκ τούτου στη χρηματοδότησή τους.

Παρακαλείσθε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών διαχείρισης (βλ. παρακάτω) έτσι ώστε να εξασφαλίστει η ομαλή απόδοση των εν λόγω δαπανών και να αποφευχεί ο κίνδυνος να χαρακτηριστούν οι δαπάνες αυτές μη επιλέξιμες.

Εκ της Κοσμητείας

* Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, η ημερήσια αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών του δικαιούχου και τα ανώτατα όρια διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, ανάλογα με το αν αφορά μετακίνηση εξωτερικού ή εσωτερικού.

Σχετικά Έγγραφα

Μήνυμα του Κοσμήτορα

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές,  καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο της Κοσμητείας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της δημιουργίας του είναι η άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση όλων όσων ενδιαφέρονται για τα τεκταινόμενα στην Σχολή, η εύκολη εύρεση χρήσιμων πληροφοριών για ακαδημαϊκά και ερευνητικά ζητήματα, αλλά και η ανταλλαγή σκέψεων, ιδεών και απόψεων, δυνατότητα που προσφέρει η διαδραστικότητα των νέων τεχνολογιών.

Οι ραγδαίοι ρυθμοί των ακαδημαϊκών - και όχι μόνο - εξελίξεων και το μεγάλο πλήθος των πληροφοριών, με δεδομένους τους περιορισμούς του διαθέσιμου χρόνου είναι οι επιμέρους παράμετροι που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ηλεκτρονικής παρουσίας της Σχολής, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να αναζητήσει τις πληροφορίες που τον αφορούν και να τις ανακτήσει σε ελάχιστο χρόνο.

Ευελπιστώ ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των μελών ΔΕΠ, των φοιτητών και των λοιπών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και θα αποτελέσει όχι μόνο έναν κόμβο ενημέρωσης, αλλά και ένα γόνιμο και εποικοδομητικό βήμα διαλόγου.

Ο Κοσμήτορας

Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης

Τα Τμήματα της Σχολής

Το Πανεπιστήμιο