Αρχική » Προγράμματα Σπουδών

Σπουδές στην Σχολή

Τα Τμήματα της Σχολής λειτουργούν τρία (3) προγράμματα προπτυχιακών και έντεκα (11) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ συμμετέχουν σε έξι (6) ακόμη διατμηματικά-διαπανεπιστημιακά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι