Αρχική » Προγράμματα Σπουδών » Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τα τρία Τμήματα της Σχολής λειτουργούν έντεκα (11) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, αυτόνομα, ενώ συμμετέχουν σε πέντε (5) ακόμη διατμηματικά-διαπανεπιστημιακά προγράμματα.

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης