Αρχική » Εργαστήρια και Έρευνα

Ερευνητικά Ινστιτούτα και Εργαστήρια

Στα τρία Τμήματα της Σχολής λειτουργούν δεκαεπτά (17) ερευνητικοί φορείς (ινστιτούτα, εργαστήρια και κέντρα) και σε κεντρικό επίπεδο ένα Εργαστήριο Πληροφορικής για τις ανάγκες ολόκληρης της Σχολής.

  • Εργαστήριο Πληροφορικής Σχολής Ν.Ο.Π.Ε.

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης