Αρχική » Προβολή εκδήλωσης

Προβολή εκδήλωσης

18.11.2010

Εκδήλωση διαλόγου με αντικείμενο την Αυτοτέλεια και την Αυτοδιοίκηση του Πανεπιστημίου

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Πρόσκληση