Αρχική » Προβολή νέων

Προβολή νέων

21.07.2011

Οδηγίες για την κάλυψη δαπανών συμμετοχής σε Συνέδρια και φιλοξενίας επιστημόνων του εξωτερικού

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο ανάληψης νέων καθηκόντων της Κοσμητείας της Σχολής σχετικά με την χρηματοδότηση δαπανών συμμετοχής μελών ΔΕΠ της Σχολής σε συνέδρια και ημερίδες, καθώς και δαπανών φιλοξενίας επιστημόνων του εξωτερικού, σας κοινοποιώ για την ενημέρωσή σας ένα ολιγοσέλιδο κείμενο οδηγιών περί των παραστατικών που απαιτούνται για την κάλυψη των επιλέξιμων δαπανών, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις διαδικασίες (ΦΕΚ Οδηγού Χρηματοδότησης ΕΛΚΕ). Η διαχείριση των εν λόγω πόρων διέπεται από τους κανόνες διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού και, ως εκ τούτου, ο έλεγχος της εγκυρότητας των παραστατικών διεξάγεται από τα στελέχη του Ειδικού Λογαριασμού.

Με εκτίμηση

Καθηγητής Μ.Ι. Τσινισιζέλης

Κοσμήτορας Σχολής Ν.Ο.Π.Ε.

 

Σχετικά Έγγραφα - Σύνδεσμοι