Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό » Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό

Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)

Τμήμα Νομικής

  • Αλέξανδρος Βαρβέρης

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  • Χαρά Ντελοπούλου

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

  • Θεοδώρα Θεοδοσοπούλου
  • Δήμητρα Σταυροπούλου