Αρχική » Η Κοσμητεία » Διατελέσαντες Κοσμήτορες

Διατελέσαντες Κοσμήτορες

  • Αριστόβουλος Μάνεσης, 1987-1988
  • Γεώργιος Κρίμπας, 1988-1991
  • Χρήστος Ροζάκης, 1991-1994
  • Σπυρίδων Τρωϊάνος, 1994-2000
  • Ιωάννης Καράκωστας, 2000-2003
  • Γεώργιος Δονάτος, 2003-2010