Αρχική » Η Κοσμητεία » Σύνθεση Κοσμητείας

Σύνθεση Κοσμητείας

Κοσμήτορας της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2013 είναι ο:

 • Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης,
  Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
  (σύντομο βιογραφικό)

Μέλη της Κοσμητείας - Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. είναι οι:

 • Καθηγητής Θεόδωρος Π. Φορτσάκης,
  Πρόεδρος Τμήματος Νομικής
 • Καθηγητής Ιωάννης Δημητρίου,
  Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
 • Καθηγητής Χαράλαμπος Χρυσανθάκης,
  Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης