Αρχική » Η Κοσμητεία » Σύνθεση Κοσμητείας

Σύνθεση Κοσμητείας

Κοσμήτορας της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2013 είναι ο:

  • Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλης,
    Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
    (σύντομο βιογραφικό)

Μέλη της Κοσμητείας - Πρόεδροι των Τμημάτων της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. είναι οι:

  • Καθηγητής Θεόδωρος Π. Φορτσάκης,
    Πρόεδρος Τμήματος Νομικής
  • Καθηγητής Ιωάννης Δημητρίου,
    Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
  • Καθηγητής Χαράλαμπος Χρυσανθάκης,
    Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης