Αρχική » Προβολή νέων

Προβολή νέων

01.02.2011

Ανάληψη καθηκόντων "Συνηγόρου του Φοιτητή" από τον Κοσμήτορα της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. Καθηγητή Μ. Τσινισιζέλης

Με πράξη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συστάθηκε Επιτροπή με την ονομασία "Συνήγορος του Φοιτητή", η οποία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα της Σχολής Ν.Ο.Π.Ε., καθηγητή Μ. Τσινισιζέλη,  τον κο Γ. Σινανίδη, επίκουρο καθηγητή του Νομικού Τμήματος, τον κο Π. Ρούσσο λέκτορα του Τμήματος Φ.Π.Ψ., την κα Α. Κυπριάδου, Διευθύντρια Εκπαίδευσης και Έρευνας, την κα Ε. Τουλιάτου, διοικητική υπάλληλο, τον κο Σ. Κώττη, εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο και τον κο Μ. Βρυώνη, εκπρόσωπό των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο.

Τα σχετικά αιτήματα, οι αναφορές, οι καταγγελίες κ.λπ είναι δυνατό να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου synigorosfoititi[at]uoa[dot]gr είτε ταχυδρομικώς στo Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο του Υπευθύνου Δράσης με την ένδειξη Συνήγορος του Φοιτητή, Πανεπιστημίου 30, 106 79, Αθήνα.

Σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου